1. Nobina Danmark /
  2. Om Nobina /
  3. Whistleblowing

Whistleblower

Nobinas whistleblowertjeneste giver alle mulighed for at indberette mistanker om alvorlige uregelmæssigheder eller forseelser såsom svig, korruption eller aktiviteter, der kan udgøre en alvorlig trussel mod den enkeltes liv og helbred. Tjenesten leveres af en ekstern part, Interaktiv Säkerhet AB. Den eksterne whistleblowertjeneste er uden for Nobina, og du kan vælge at indsende din anmeldelse anonymt. Tjenesten opfylder de højeste sikkerhedskrav til kryptering, datasikkerhed og beskyttelse af whistleblowerens identitet.

Hjælp os med at gøre det rigtige

Nobinas whistleblowertjeneste giver alle mulighed for at indberette mistanker om alvorlige uregelmæssigheder eller forseelser såsom svig, korruption eller aktiviteter, der kan udgøre en alvorlig trussel mod den enkeltes liv og helbred. Tjenesten er et vigtigt redskab, fordi den sørger for at vi altid lever op til vores eget værdisæt. Hver dag, hele året rundt. Hos Nobina er det en selvfølge at vi tager ansvar overfor vores medarbejdere og arbejdsmiljø, og vi ønsker at alle der arbejder hos os skal føle sig trygge og respekterede.

Hvem kan lave en rapport

Alle kan lave en rapport. Du kan være medarbejder, leverandør, kunde eller tredjepart.

Hvad kan rapporteres

Whistleblowerfunktionen er beregnet til at anmelde alvorlige uregelmæssigheder eller forseelser i Nobinas aktiviteter, der vedrører:

  • Ulovlige aktiviteter.
  • Økonomisk kriminalitet (f.eks. falsk bogføring, overtrædelser af interne kontrolprocedurer eller underslæb).
  • Bestikkelse eller korruption.
  • Interessekonflikt.
  • Alvorlig trussel mod den enkeltes liv og helbred.
  • Alvorlig trussel mod Nobinas vitale interesser.

 

Whistleblowerfunktionen omfatter f.eks. ikke mobning, alkohol- eller narkotikaproblemer, mindre problemer på arbejdspladsen eller andre forhold, der bør indberettes og behandles af Nobinas almindelige rapporteringskanaler.

Hvis sagen vedrører enkeltpersoner, kan den kun vedrøre enkeltpersoner i nøglepositioner eller med en ledende rolle i Nobina. Alle sager vedrørende andre personer skal behandles via almindelige indberetningskanaler.

Sådan behandles en rapport

Alle indberetninger bliver behandlet af virksomheden Interaktiv Säkerhet, der er et eksternt firma uafhængigt af Nobina. Firmaet fungerer som en ekstern agent for Nobinas whistleblowerfunktion og skal sørge for at din anmeldelse bliver behandlet af professionelle uden for Nobinas arbejdsmiljø. 

Som whistleblower kan du vælge at inberette din anmeldelse anonymt. Hvis du ønsker at være anonym kan hverken du eller din anmeldelse spores. Skriver du dit navn i anmeldelsen vil Interaktiv Säkerhet anonymisere dette i dokumentet. 

Som whistleblower kan du vælge at indsende din anmeldelse anonymt. Hvis du vælger at være anonym, kan hverken du eller din rapport spores. Hvis du medtager dit navn i den indsendte rapport, anonymiserer Interaktiv Säkerhet straks dokumentet. Dette er for at sikre, at du forbliver anonym i forhold til Nobina. Interaktiv Säkerhet foretager derefter en indledende vurdering af rapporten for at afgøre, om den er kvalificeret til at blive behandlet af whistleblowerfunktionen. Hvis Interaktiv Säkerhet beslutter, at sagen er sådan, at det kræver yderligere handling, sendes den anonymiserede anmeldelse til Nobina, som derefter afgør, om sagen skal undersøges nærmere. Når du sender en anmeldelse modtager den et entydigt sagsnummer samt bekræftelseskode. Disse oplysninger bruges efterfølgende, hvis der kræves yderligere oplysninger i sagen eller du ønsker at modtage feedback på anmeldelsen.

Eventuelle telefonsamtaler med Interaktiv Säkerhet er fortrolige og optages ikke. Firmaet registerer heller ikke din IP-adresse, så din anonymitet altid er garanteret.

Andre områder

Klager over offentlig transport, såsom forsinkede afgange eller tabte genstande, vil ikke blive håndteret af whistleblowerfunktionen. I forbindelse med denne type generel klage skal du kontakte kundeservice hos den relevante offentlige transportmyndighed. Kontakt for: Sverige Finland Norge Danmark

Copyright Nobina 2024