1. Nobina Danmark /
  2. Om Nobina /
  3. Whistleblowing

Whistleblower

Nobinas whistleblowertjeneste giver alle mulighed for at indberette mistanker om alvorlige uregelmæssigheder eller forseelser såsom svig, korruption eller aktiviteter, der kan udgøre en alvorlig trussel mod den enkeltes liv og helbred. Tjenesten leveres af en ekstern part, Interaktiv Säkerhet AB. Den eksterne whistleblowertjeneste er uden for Nobina, og du kan vælge at indsende din anmeldelse anonymt. Tjenesten opfylder de højeste sikkerhedskrav til kryptering, datasikkerhed og beskyttelse af whistleblowerens identitet.

Hjælp os med at gøre det rigtige

Nobina bestræber sig på at opretholde et åbent erhvervsklima og et højt niveau af forretningsetik. Vi sikrer lige værdi af alle mennesker og ønsker, at alle med interesse i vores operationer skal føle sig trygge, og at de behandles med respekt. Ved at indberette mistanke om uregelmæssigheder hjælper du os med at overholde vores værdier.

Hvem kan lave en rapport

Alle kan lave en rapport. Du kan være medarbejder, leverandør, kunde eller tredjepart.

Hvad kan rapporteres

Whistleblowerfunktionen er beregnet til at anmelde alvorlige uregelmæssigheder eller forseelser i Nobinas aktiviteter, der vedrører:

  • Ulovlige aktiviteter.
  • Økonomisk kriminalitet (f.eks. falsk bogføring, overtrædelser af interne kontrolprocedurer eller underslæb).
  • Bestikkelse eller korruption.
  • Interessekonflikt.
  • Alvorlig trussel mod den enkeltes liv og helbred.
  • Alvorlig trussel mod Nobinas vitale interesser.

 

Whistleblowerfunktionen omfatter f.eks. ikke mobning, alkohol- eller narkotikaproblemer, mindre problemer på arbejdspladsen eller andre forhold, der bør indberettes og behandles af Nobinas almindelige rapporteringskanaler.

Hvis sagen vedrører enkeltpersoner, kan den kun vedrøre enkeltpersoner i nøglepositioner eller med en ledende rolle i Nobina. Alle sager vedrørende andre personer skal behandles via almindelige indberetningskanaler.

Andre områder

Klager over offentlig transport, såsom forsinkede afgange eller tabte genstande, vil ikke blive håndteret af whistleblowerfunktionen. I forbindelse med denne type generel klage skal du kontakte kundeservice hos den relevante offentlige transportmyndighed. Kontakt for: Sverige Finland Norge Danmark

Sådan behandles en rapport

Alle modtagne indberetninger behandles straks af virksomheden Interaktiv Säkerhet, der fungerer som ekstern agent for Nobinas whistleblowerfunktion.

Som whistleblower kan du vælge at indsende din anmeldelse anonymt. Hvis du vælger at være anonym, kan hverken du eller din rapport spores. Hvis du medtager dit navn i den indsendte rapport, anonymiserer Interaktiv Säkerhet straks dokumentet. Dette er for at sikre, at du forbliver anonym i forhold til Nobina. Interaktiv Säkerhet foretager derefter en indledende vurdering af rapporten for at afgøre, om den er af en sådan art, at den kan håndteres af whistleblowerfunktionen. Hvis Interaktiv Säkerhet beslutter, at sagen er sådan, at det kræver yderligere handling, sendes den anonymiserede rapport til Nobina, som derefter afgør, om sagen skal undersøges nærmere.

Når du sender en rapport, modtager den et entydigt sagsnummer sammen med en bekræftelseskode. Disse oplysninger bruges derefter, hvis der kræves yderligere oplysninger, eller hvis du ønsker at modtage feedback på rapporten.

Interaktiv Säkerhet er helt uafhængig af Nobina og fungerer som en uvildig partner i forhold til den pågældende sag.

Telefonsamtaler med Interaktiv Säkerhet er fuldstændig fortrolige og optages ikke. Interaktiv Säkerhet registrerer ikke din IP-adresse.

Copyright Nobina 2023