1. Nobina Danmark /
  2. Om Nobina /
  3. Den grønne rejse

Den grønne rejse

Som operatør inden for kollektiv trafik har Nobina en central rollet i samfundet, og som Nørdens største aktør er vi et ansvar bevidst. For miljøet er det oplagte valg at rejse med offentlig transport, og det er klimasmart at rejse sammen, uanset om man rejser i by-eller landområder.

Selvom den kollektive trafik allerede bidrager til et grønnere miljø, er Nobina med til at drive udvikling mod en endnu mere klimavenlig rejse. Vi uddanner vores chauffører til at køre mere økonomisk og dermed bidrage til et lavere naturressourceforbrug. Vi har også haft et initiativ til at skifte til fossilfrie brændstoffer. I 2020 blev kuldioxidemissionerne reduceret med næsten 250.000 ton ved at fravælge traditionel diesel. Vores mål er at al brændstof i Nobina skal komme fra vedvarende energikilder i 2030.  Vi har også oplevet et stort skift i en grønnere retning inden for rullende busmateriale, og elbussen er samtidig kommet for at blive. Nobina er Nordens største operatør af elbusser og vi forventer en stor vækst i antallet af elbusser på vejene i de kommende år.

Vores bidrag

Nobinas bidrag til bæredygtig samfundsudvikling handler ikke kun om klima og miljø. Gennem vores værdier viser vi, hvordan vi arbejder for at skabe trygge arbejdspladser og gode forhold for vores medarbejdere. Hos Nobina skal hver person have lov til at være åben om, hvem de er og blive budt velkommen som et unikt individ. Nobinas store mangfoldighed beriger virksomheden og er en af vores største styrker. Bæredygtighed er en del af vores DNA og fortæller os, hvem vi er, hvad vi gør, og hvordan vi arbejder.

Langsigtet værdiskabelse

Hvert år udarbejdes der en særskilt bæredygtighedsrapport. En del af arbejdet med dette er at definere strategiske indsatsområder, så vi kan arbejde med konkrete forbedringen indenfor vores virksomhed. For Nobina er bæredygtighed langsigtet værdiskabelse; især fordi kollektiv trafik finansieres af offentlige midler. Vores opgave er at sørge for bedst mulig transport for pengene. Succesen med vores arbejde bekræftes af vores MSCI-rangering, hvor vi har modtaget den næsthøjeste rangering: AA som følge af vores ledelsesprincipper og indsatser.

Den kollektive trafik skal være på forkant med samfundsudviklingen, hvor øget urbanisering og befolkningstilvækst lægger pres både på anvendelse af byrummet og miljøet. Busløsninger til kollektiv transport giver de mest omkostningseffektive løsninger til persontransport og vil i endnu højere grad være nøglen til at opnå en bæredygtig udvikling af samfundet.

Copyright Nobina 2024