1. Nobina Danmark /
  2. Om Nobina /
  3. Vores værdier

Vores værdier

I Nobina har vi et stærkt værdisæt, der altid indgår i vores fagområde- og forretningsarbejde. Værdierne skal være bruges som indikator for, hvordan vi opfører os overfor hinanden og arbejder sammen på arbejdspladsen. Det skal fungere som grundlag for koncernen og som vores indre moralske kompas. Vi stræber altid efter at have en levende dialog om vores værdier, og i hvor høj grad vi lever op til dem. For værdierne skabes kun når de flyttes fra papiret og ud i arbejdslivet.

Vores værdier er:

Copyright Nobina 2024