1. Nobina Danmark /
  2. Om Nobina /
  3. Privacy policy /
  4. Behandling af personoplysninger

Behandling af personoplysninger

For Nobina er det vigtigt, at du kan have tillid til, at vi respekterer dit privatliv og overholder den gældende lovgivning, når vi indsamler og behandler personoplysninger. Vi beskytter de personoplysninger, som indsamles om dig, og sørger for, at de opbevares og behandles på en tryg og sikker måde og i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesretlige bestemmelser.

Ansvar ved behandling af personoplysninger

Nobina er dataansvarlig i forbindelse med den behandling, der udføres af eller på vegne af os. Det betyder, at vi fastlægger formålene med og hjælpemidlerne til behandlingen af personoplysninger, dvs. hvorfor vi behandler dine oplysninger, og hvordan vi behandler dem. Du kan læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger nedenfor i vores persondatapolitik.

Som udgangspunkt er Nobina sjældent eller aldrig dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, når du bruger den kollektive trafik. Det skyldes, at det primært er vores trafikudbydere i Sverige, Norge, Danmark og Finland, som fastlægger formålene med og hjælpemidlerne til behandlingen af personoplysninger i forbindelse med for eksempel billetkøb og rejsekort.

Hvis du har spørgsmål om personoplysninger, bedes du kontakte den relevante dataansvarlige udbudsgiver. Du finder kontaktoplysningerne her.

 

Persondatapolitik

Nobina-selskabernes indbyrdes aftale – Nobina-koncernen består af flere forskellige selskaber i de nordiske lande Sverige, Finland, Norge og Danmark. Det selskab, som du har kontakt med, eller som udbyder den rejse eller tjeneste, du bruger, er principielt det selskab, der er ansvarlig for behandlingen af dine oplysninger.

For at vi skal kunne udføre visse tjenester, er det nogle gange nødvendigt at dele personoplysninger med andre selskaber i koncernen. Når vi deler personoplysninger internt i koncernen, har vi indgået en intern aftale, som regulerer denne behandling.

 

Når du rejser med os:

i den kollektive trafik

Når du bruger den kollektive trafik, kan det ske, at vi behandler dine personoplysninger på følgende måde:

 

Kameraovervågning

Vi bruger kameraovervågning til at sikre, at vores medarbejdere er trygge på deres arbejdsplads, og at vores rejsende er trygge på deres rejse. Derfor kan der fremgå oplysninger om dig – direkte eller indirekte – i still- og levende billeder i forbindelse med kameraovervågning i busser og fra andre kameraer i vores depoter.

Kameraovervågning bruges for at kunne forebygge, forhindre og/eller hjælpe politiet ved lovovertrædelser; skabe en tryg arbejdsplads for vores medarbejdere; forebygge, forhindre og/eller opdage ulykker eller forstyrrelse af den offentlige orden; og/eller for at udføre undersøgelser i forsikrings- eller havarisager.

Vi gemmer materialet fra kameraovervågningen i maksimalt 30 dage.

Vi kan eventuelt dele materiale fra kameraovervågningen med politiet, andre ansvarlige myndigheder og vores trafikudbydere.

Vores retsgrundlag for dette er den legitime interesseafvejning.

Information om rejsende

Afhængigt af vores aftale med den specifikke trafikudbyder kan vi behandle information om dig som f.eks. navn, kontaktoplysninger, betalingsinformation eller lokalitetstjenester. Denne information er nødvendig for os, for at vi skal kunne identificere dig som kunde/rejsende, og for at tage imod betaling for de tjenester, du bruger.

Vi gemmer kun oplysningerne, så længe som det er nødvendigt for at opfylde formålet.

Det kan ske, at vi deler materiale med den trafikudbyder, som vi leverer den aktuelle trafik til.

Vores retsgrundlag for dette er opfyldelse af aftalen.

Tjenester ombord

I de tilfælde hvor Nobina tilbyder internet ombord, behandler vi oplysninger om dig i form af din mobile enheds eller din computers enhedsinformation (din enheds unikke kode), hvis du vælger at bruge Nobinas trådløse netværk (wi-fi). Oplysningen er nødvendig, for at du skal kunne bruge internettet ombord.

Vi gemmer kun oplysningerne, så længe som det er nødvendigt for at opfylde formålet.

Vores retsgrundlag for dette er den legitime interesseafvejning.

I kommerciel trafik

Når du rejser med os i kommerciel trafik, kan det ske, at vi behandler dine personoplysninger på følgende måde:

Information om rejsende

Når du bestiller, køber og/eller rejser med os i kommerciel trafik, bestilt trafik eller med LandvetterExpressen, behandler vi oplysninger om dig for at kunne administrere kunderelationen med dig. Vi behandler oplysninger som f.eks. navn, kontaktoplysninger og i særlige tilfælde personnummer.

Vi gemmer kun oplysninger, så længe som det er nødvendigt for at opfylde vores aftaleforhold med dig. 

Vores retsgrundlag for dette er aftalen, som er nødvendig for at håndtere vores kunderelation med dig, og den legitime interesseafvejning, hvor vi gemmer dine oplysninger til andre formål end håndteringen af vores aftaleforhold.

Tjenester ombord

I de tilfælde hvor Nobina tilbyder internet ombord, behandler vi oplysninger om dig i form af din mobile enheds eller din computers enhedsinformation (din enheds unikke kode), hvis du vælger at bruge Nobinas trådløse netværk (wi-fi). Oplysningen anvendes, for at du skal kunne bruge internettet ombord.

Vi gemmer kun oplysningerne, så længe som det er nødvendigt for at opfylde formålet.

Vores retsgrundlag for dette er den legitime interesseafvejning.

Når du søger job hos os

Når du søger job hos os, behandler vi de oplysninger om dig, som du afgiver i forbindelse med din ansøgning, f.eks. navn, kontaktoplysninger og erfaring. Vi får enten oplysningerne direkte fra dig eller fra den rekrutteringsvirksomhed, vi bruger. Oplysningerne er nødvendige, for at vi skal kunne ansætte den rigtige medarbejder til de pågældende arbejdsopgaver, hvilket betyder, at vi kan udføre kontroller, tester og andre former for egnethedsvurderinger.

Vi gemmer dine oplysninger i to år for at kunne leve op til eventuelle retlige krav i forbindelse med rekrutteringen.

Vores retsgrundlag for dette er den legitime interesseafvejning.

Hvis du ønsker, at vi skal gemme dine oplysninger frem til kommende rekrutteringsprocesser, er vores retsgrundlag for dette dit samtykke, som det til enhver tid står dig frit for at tilbagekalde.

I forbindelse med kampagner og anden markedsføring

Når du deltager i kampagner eller anden markedsføring, kan vi behandle oplysninger i form af navn, kontaktoplysninger, billeder eller anden information, som du afgiver til os. Oplysningerne er nødvendige, for at vi skal kunne administrere kampagner og markedsføre virksomheden.

Vi gemmer kun oplysningerne, så længe som det er nødvendigt for at opfylde formålet.

Vores retsgrundlag for dette er den legitime interesseafvejning.

For visse kampagner eller øvrig markedsføring er vores retsgrundlag for dette dit samtykke, som du aktivt bliver anmodet om at afgive, og som det til enhver tid står dig frit for at tilbagekalde.

Når du kontakter os

Hittegods

Det er normalt vores trafikudbydere, som er dataansvarlige ved kontakten med dig, hvis du har rejst i den kollektive trafik og i den forbindelse har glemt/mistet noget på rejsen. I andre tilfælde behandler vi dine kontaktoplysninger for at kunne kontakte dig og levere dine ting tilbage til dig.

Vi gemmer kun oplysningerne, så længe som det er nødvendigt for at opfylde formålet.

Vores retsgrundlag for dette er den legitime interesseafvejning.

I sociale medier

Når du besøger vores sociale medieplatforme, behandler vi oplysninger om dig, som du afgiver til os, f.eks. navn og kontaktoplysninger. Vi behandler oplysningerne for at kommunikere med dig på den aktuelle platform i forbindelse med vores markedsføring.

Vi gemmer kun oplysningerne, så længe som det er nødvendigt for at opfylde formålet. Du kan ofte selv slette indhold eller indlæg.

Vores retsgrundlag for dette er den legitime interesseafvejning.

Automatiske e-mails og nyhedsbreve

Når du tilmelder dig til nyhedsbreve (f.eks. pressemeddelelser og rapporter) eller andre automatiske e-mails (f.eks. vedr. opslåede jobs), behandler vi navn og kontaktoplysninger for at kunne sende de ønskede automatiske e-mails eller nyhedsbreve.

Vi gemmer kun oplysningerne, så længe som det er nødvendigt for at opfylde formålet.

Vores retsgrundlag for dette er dit samtykke, og du kan til enhver tid opdatere dine præferencer eller tilbagekalde dit samtykke.

Når du besøger os

Når du besøger os, kan det være nødvendigt for os at behandle oplysninger som f.eks. navn og kontaktoplysninger (f.eks. telefonnummer eller e-mail). Oplysningerne er nødvendige, for at vi kan identificere dig og vide, hvem der opholder sig i vores lokaler.

Vi gemmer kun oplysningerne, så længe som det er nødvendigt for at opfylde formålet.

Vores retsgrundlag for dette er den legitime interesseafvejning.

Reklamationer, kundeklager og anden kontakt

Når du kontakter os i forbindelse med reklamationer, kundeklager eller anden kundekontakt, kan vi behandle navn, kontaktoplysninger, rejseinformation og anden information, som du afgiver, eller som er nødvendig for at behandle din sag.

Vi gemmer kun oplysningerne, så længe som det er nødvendigt for at opfylde formålet.

Vores retsgrundlag for dette er den legitime interesseafvejning.

Når vi kontakter dig

Kontaktliste

Vi kan behandle oplysninger om dig, fordi du er en faktisk eller potentiel kunde, leverandør eller en virksomheds- eller myndighedskontaktperson. Vi behandler i så fald oplysningerne for at kunne følge op på vores relation eller give dig tilbud. De oplysninger om dig, som vi behandler, er i så fald navn, kontaktoplysninger og/eller andre oplysninger, som er relevante for årsagen til vores kontakt med hinanden.

Vi gemmer kun oplysningerne, så længe som det er nødvendigt for at opfylde formålet.

Vores retsgrundlag for dette er den legitime interesseafvejning.

Når du er aktionær

Når du er aktionær, behandler vi dine oplysninger for at kunne varetage de forpligtelser, der påhviler os som børsnoteret virksomhed, f.eks. for at kunne håndtere generalforsamling og ejerskab af aktier. Det betyder, at vi behandler oplysninger om dig som f.eks. navn, kontaktoplysninger, personnummer og aktiebeholdning. Vi indsamler enten oplysninger fra dig eller fra Euroclear Sweden AB.

Vi gemmer oplysningerne, så længe som det er nødvendigt for at opfylde formålet, eller så længe som det er påkrævet ved lov.

Vores retsgrundlag for dette er den retlige forpligtelse.

Når vi har en retlig forpligtelse

I visse tilfælde behandler vi dine personoplysninger, når vi har en retlig forpligtelse til dette, f.eks. på grund af krav om bogføring, ved trafikulykker eller skadessager. Det kan i så fald være nødvendigt for os at behandle oplysninger om dig som f.eks. navn, kontaktoplysninger eller andre nødvendige oplysninger.

Vores retsgrundlag for dette er den retlige forpligtelse.

Oplysninger, som er omfattet af bogføringsloven, bliver gemt i 7 år. I øvrigt gemmer vi oplysningerne, så længe som det er nødvendigt for at opfylde formålet, eller så længe som det er påkrævet ved lov.

Når vi er part i retssager og tvister

I visse tilfælde behandler vi dine personoplysninger som led i at være part i f.eks. retssager og tvister. De oplysninger, vi behandler, afhænger af sagen, men kan inkludere navn, kontaktoplysninger og øvrige identifikatorer. Det kan også betyde, at vi behandler følsomme oplysninger. Når vi behandler følsomme oplysninger, træffer vi altid de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Vi gemmer oplysningerne, så længe som det er nødvendigt for at opfylde formålet, eller så længe som det er påkrævet ved lov.

Vores retsgrundlag for dette er den legitime interesseafvejning.

Når du bruger vores hjemmesider (cookies)

Vi bruger cookies på vores hjemmesider. En cookie er en lille tekstfil, der placeres på din computer, f.eks. for at sikre funktionaliteten, når du navigerer rundt på hjemmesiden. Vi bruger også cookies til at indsamle statistik om antal besøgere på vores hjemmesider, til at analysere besøgsmønstre og forbedre hjemmesidens funktionalitet samt brugerens oplevelse af hjemmesiderne. Denne information gør det muligt for os at udvikle og optimere hjemmesiderne.

Den information, som Nobina indsamler via cookies på vores hjemmesider, bruges kun til Nobinas formål, dvs. ikke til tredjeparters formål. Cookies bruges nogle gange til at indsamle oplysninger, der kan anses for at være personoplysninger, f.eks. IP-adresser og information tilknyttet IP-adressen, men ingen personoplysninger, som i øvrigt kan henføres til dig som person.

Cookies kan enten blive slettet automatisk, når du lukker din browser (såkaldt "sessionscookies") eller gemmes på din computer for at gøre fremtidige besøg på webstedet nemmere (såkaldte "persistente cookies"). Også persistente (permanente) cookies skal slettes automatisk efter en vis periode. Du kan altid selv slette cookies fra din browser. Førstepartscookies, som anvendes på vores hjemmesider, er beskrevet nedenfor.

 
Cookie Typ  Beskrivning Varaktighet
_ga Analytics This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to calculate visitor, session, campaign data and keep track of site usage for the site's analytics report. The cookies store information anonymously and assign a randomly generated number to identify unique visitors. 2 år
_gid Analytics This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to store information of how visitors use a website and helps in creating an analytics report of how the website is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages viisted in an anonymous form. 24 h
_gat Analytics Used to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_<property-id>. 1 minut

Hvis du ikke accepterer brugen af cookies, kan din browser indstilles, så den automatisk blokerer for lagringen af cookies eller informerer dig, hver gang et websted anmoder om at lagre en cookie. Via browseren er det også muligt at slette tidligere lagrede cookies og blokere for tredjepartscookies. Hvis din browser blokerer for cookies, kan det medføre begrænset funktionalitet på webstedet.

Hvem deler vi dine personoplysninger med

Vi kan dele visse personoplysninger internt i Nobina-koncernen, med vores trafikudbydere, faglige organisationer og arbejdsorganisationer, eksterne samarbejdspartnere og rådgivere i og uden for EU/EØS, samt myndigheder eller andre modtagere, såfremt det er påkrævet ifølge love, administrative bestemmelser eller myndighedsafgørelser.

Hvis vi bruger samarbejdspartnere og leverandører uden for EU/EØS, træffer vi særlige beskyttelsesforanstaltninger, f.eks. ved indgåelse af aftaler, som indeholder de standardkontraktbetingelser for dataoverførsel, der er vedtaget af EU-Kommissionen.

Hvordan beskytter vi dine personoplysninger

Vi beskytter altid vores personoplysninger med passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Nobina har etableret processer, rutiner og tekniske foranstaltninger, som forbedrer sikkerhedsniveauet både proaktivt og reaktivt. Det gør vi, for at dine personoplysninger kan blive håndteret på en sikker måde og ikke bliver gjort tilgængelige for uvedkommende.

Her kan du læse mere om, hvordan Nobina arbejder med informationssikkerhed, inklusive hvordan vi beskytter personoplysninger.

 

 

 

 

Copyright Nobina 2024