1. Nobina Danmark /
  2. Job hos Nobina /
  3. Vores værdier

Vores værdier

Nobina er en værdidrevet virksomhed, og med vores tre værdier bestemmer vi, hvordan vi arbejder inden for alle områder af vores forretning. Værdierne karakteriserer hvordan vi opfører os, hvordan vi arbejder, og hvordan vi er over for hinanden. De tjener som grundlaget for koncernen og vores indre moralske kompas, og som støtte i forskellige situationer på arbejdspladsen. Vi stræber også altid efter at have en levende dialog om vores værdier, samt en dialog om hvor godt vi lever op til dem. Nytten af værdierne skabes kun, når de flyttes fra papir til at blive konkret adfærd

Vores værdier er:

Copyright Nobina 2023